Kontaktujte nás, pokud máte otázky na téma školení nebo máte individuální představu pro vaše podnikání.
Odpovíme vám během následujících 24h.

Popis

Účastníci základního kurzu se nejprve seznámí s principy pm4u a naučí se editovat zdroje. Poté se budeme zaobírat plány a vytvoříme nový projekt s úkoly a omezeními mezi nimi a naučíme se jak vytisknout Ganttův diagram.

Témata

 • Principy a funktionalita pm4u
 • Základní data (Kalendáře, svátky, výchozí hodnoty)
 • Uživatelská práva
 • Vytváření zdrojů (Hierarchie skupin zdrojů, vytváření zdrojů, jejich pracovní týden, dostupnost, kvalifikace, absence, nákladové sazby)
 • Vytváření projektů (Název projektu, struktura, status, měna, termín)
 • Vytváření úkolů (Typy úkolů, vytváření úkolů, jejich trvání, nejdřívější možný start, zafixování trvání / startu&konce, omezující podmínky mezi úkoly, jejich typy, odstup)
 • Work breakdown structure
 • Práce s Ganttovým diagramem (Časová osa a její nastavení, možnosti zobrazení)
 • Tisk Ganttova diagramu (Nastavení tisku)
 • Kopírování projektů

Předpokládané znalosti

Základní znalosti řízení projektů.

Délka

1 den

Počet účastníků

4 - 10

Způsob práce

Každý účastník pracuje na svém počítači. Pracuje se s projekty souvisejícími s účastníkovo praxí.

Popis

V pokročilém kurzu se účastníci naučí vytvářet a editovat zdroje a tyto zdroje a skupiny zdrojů poté přiřazovat na úkoly. Dalším předmětem kurzu bude porozumění pracovnímu programu a diagramu vytížení zdrojů, identifikace a řešení přetížení zdrojů.

Témata

 • Přiřazování zdrojů v projektovém a zdrojovém Ganttově diagramu (přiřazování zdrojů a skupin zdrojů, fixování hodin nebo procent přiřazení, nákladové sazby, rozestupy mezi úkoly, fixování termínů, přiřazování zdrojů v Ganttově diagramu, mazání přiřazení)
 • Práce s více projekty (Mé aktuální projekty, filtrování projektů dle kriterií, třídění projektů)
 • Práce v Ganttově diagramu zdrojů (Nastavení časové osy, práce s přiřazeními, identifikace a řešení přetížení zdrojů)
 • Vytížení zdrojů (Zobrazení přiřazení zdrojů a jejich vytížení, vytížení skupin zdrojů, optimalizace přetížení, export vytížení, report vytížení zdrojů po týdnech)
 • Reporty přiřazení zdrojů (Přiřazení dle projektu / dle zdroje)
 • Sledování vývoje projektu (Záložky, aktualizace úkolů, vývoj projektu, stav projektu)
 • Reporty týkající se vývoje projektu (Tisk Ganttova diagramu projektů / zdrojů)
 • Import a export projektů

Předpokládané znalosti

Znalosti ze Základního kurzu.

Délka

1 den

Počet účastníků

4 - 10

Způsob práce

Každý účastník pracuje na svém počítači. Pracuje se s projekty souvisejícími s účastníkovo praxí.

Popis

V tomto kurzu se naučíte různé způsoby zadávání odpracovaných hodin zdrojů v pm4u a rozumět souvisejícím reportům.

Témata

 • Základní nastavení pro správu odpracovaných hodin (Přelom měsíce, zamykání úkolů, uživatelská práva)
 • Vyhledání projektů a úkolů
 • Zadávání odpracovaných hodin v tabulce (Zobrazení tabulky, zadávání odpracovaných hodin a přesčasů, poznámky, úprava zbývajících hodin, tisk měsíční tabulky)
 • Porovnání plánovaných a skutečných hodin

Předpokládané znalosti

Znalosti z rozšířeného kurzu

Délka

1/2 dne

Počet účastníků

4 - 12

Způsob práce

Každý účastník pracuje na svém počítači. Pracuje se s projekty souvisejícími s účastníkovo praxí.